Villa Helmi Oy logo

OTA YHTEYTTÄ:
Tuulikki Silaskivi
tuulikki.silaskivi@gmail.com
Puh. 050 367 3257

Villa Helmi Oy

Villa Helmi Oy on Onni ja Helmi Karttusen säätiön kokonaan omistama säätiön tarkoitusta toteuttava yhteisö, joka ylläpitää ja hallitsee kahta loma-asuntoa Vierumäellä.

Onni ja Helmi Karttusen säätiön tarkoituksena on vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden lasten ja nuorten auttaminen ja mahdollisimman onnellisen elämän edellytysten luominen heille.
onnijahelmikarttusensaatio.fi >>>

Loma-asunnot Villa Helmi ja HC Villa on tarkoitettu pääasiassa sijaislapsiperheiden käyttöön, lähinnä koulujen loma-aikoina. Muina aikoina tai mikäli sijaislapsiperheiltä jää vapaita aikoja asuntoja voidaan vuokrata ulkopuolisille ensisijaisesti säätiötä tukeville yhteisöille ja intressiryhmille.

Loma-asunnot